otazniky

ŠOK pre fanúšikov projektu HEL! Znamená toto koniec?

28.8.2018 presiakla na povrch v hokejbalovej komunite informácia, že dlhodobé snahy generálneho sekretára  Slovenskej Hokejbalovej Únie pána Szaraza o zrušenie projektu HEL nadobúdajú reálne kontúry. Áno, práve v ten deň bola spoločnosti AA SPORTS MANAGEMENT, ktorá celý projekt zastrešuje, doručená emailom informácia o tom, že SHBU chce odstúpiť od zmluvy na marketing HEL. Rozhodli sme sa na tento stav reagovať prostredníctvom riaditeľa marketingu HEL, Andreja Augustína.

SHBU projekt HEL nechce. Prečo?

Viete, toto všetko je len vyvrcholením toho, čo sa v súčasnosti už dlhodobo v slovenskom hokejbale deje. Nečinnosť a ľahostajnosť je vždy živnou pôdou pre niektoré indivíduá, ktoré začnú vidieť ľahkú korisť vo všetkom naokolo. Tak je to aj v slovenskom hokejbale. To, že SHBU projekt HEL nechce, nie je pravdou. Nechce ho len jeden človek. A ten ho nechcem od samotného začiatku. Skôr by som povedal, že ešte pred jeho začiatkom. Na každej schôdzi klubov som musel čeliť jeho invektívam a osočovaniu projektu. Neustále dával hlasovať o tom, či bude projekt pokračovať alebo nie. Neviem aký mal na to dôvod, keďže o tom za akých podmienok a ako bude projekt prebiehať, jasne hovorila a aj hovorí platná zmluva. Jemu to však nič nehovorí.. Pripadá mi to, slušne poviem, „nechutné“.  Najmä preto, lebo vôbec neviem, kto ho vlastne poveril viesť tie schôdze klubov HEL. Raz jednu viedol a potom sa to stalo už rutinou. Evidentne mu to robilo dobre a jeho mocenské chúťky zo dňa na deň rástli. 

Ako to bolo na začiatku projektu, prečo projekt vznikol, môžete nám o tom trošku porozprávať? 

Ja v hokejbale ako osoba pôsobím dlhé roky. Mohlo by sa zdať, že je to smiešna historka, v mnohom vypovedá o stave v tomto športe. Istého dňa bola v Martine mimoriadna konferencia, na ktorej sa museli prijať nové stanovy SHBÚ podľa platného nového zákonu o športe. Šiel som len tak náhodou okolo, tak som sa tam zastavil. Neboli sme vtedy dokonca ani členmi SHBU s právom hlasovať. Po chvíli som sa dozvedel, že schôdza nie je uznášaniaschopná a ak by som sa stal členom, mohlo by sa hlasovať. Prišlo mi to naozaj čudné ale dal som im tam na mieste 170 Euro a okamžite som dostal hlas. Myslím si, že to nie je s kostolným poriadkom, robilo sa to však v záujme toho, aby sa prijali nové stanovy. Malo to však háčik. Tie stanovy nikto pred tým nevidel a mali sa schváliť. Ľudia sa proti tomu ohradili. Ide predsa o najvyšší dokument podľa ktorého sa riadi SHBU. Nakoniec sa však  hlasovalo a všetko bolo akože „OK“. Potom sa začalo jednať o ďalších veciach a nastala veľká bezradnosť, hlavne čo sa týka financovania Únie. Po asi dvoch hodinách debaty som sa ponúkol, že si vezmem na starosť marketing Extraligy mužov.. Dva týždne na to som predostrel koncepciu všetkým klubom na schôdzi v Bratislave. Vtedy sa tam zjavil pán Szaraz a tvrdil, že to tak byť nemôže a že to nebude fungovať. Nič v tej chvíli nebolo dohodnuté. Moja vízia znela, že prvá fáza vytvorenia pevných marketingových pilierov , etablovania nového loga, názvu a celého povedomia o projekte potrvá vo fázach počas troch rokov. Všetci s tým súhlasili, jediný pán Szaraz bol proti. Všetko od samého začiatku negoval. OK, povedal som si, asi má svoju predstavu. Zotrel som všetko, čo bolo napísané a podal mu fixku. „Poď a nakresli svoju stratégiu“ povedal som. Odpovede som sa nedočkal. Následne zasahoval do všetkého, čo som navrhoval. dokonca sa sám ustanovil do oponentúry mnou navrhovanej zmluvy pre kluby a SHBU. My sme chceli 3 roky, on chcel dva. Potom sme ustúpili na 2 + 1 a on zas chcel 1 + 2 . Nakoniec sme ustúpili a súhlasil s 1 + 2 roky opciou. Nedávalo mi to ale žiadny zmysel, ako všetky jeho požiadavky. Až neskôr som pochopil , o čo tomu človeku ide. 

O čo mu teda ide?

Napíšem priamo, čo si myslím. Pozrime sa reálne na to, čo sa deje za vlády tohto človeka na SHBU. Prvé čo sa stalo je , že začal vojnu s každým , kto mal čo to do niečoho povedať. Runák, Kralovič, Slaná, projekt HEL, WBHF, celý svet sa stal zrazu nepriateľom tohto človeka, pokiaľ nezdieľal jeho názory.  Nasledovalo uchopenie moci a nie zdvojenie funkcií, on ich mal v jednom čase aj 8. To by mne osobne nevadilo, môj problém je v tom, že z jeho strany a pozície VŠEBOHA hokejbalu, chcel do všetkého zasahovať a všetko riadiť. Dodržiavanie pravidiel mu je ale úplne cudzie. Hrubo to ovplyvňovalo aj vzťahy medzi ľuďmi a klubmi v HEL celé prostredie, v ktorom sme marketing robili, nám to negovalo.  Neštítil sa hanlivo vyjadrovať ani na moja adresu pred ľuďmi, s ktorými mám veľmi dobré vzťahy, neustále spochybňoval projekt HEL, ako aj výsledky marketingu. Nerobilo to dobú atmosféru. Projekt sme naplánovali na tri roky ale stále sme boli v pozícií, ako keď hodnotíte výsledok zápasu už po prvej tretine. A pritom sa hrá na tri. Jeho diktatúra vyvrcholila pred voľbami v máji 2018, keď hrubo zneužil portál únie hokejbal.sk na svoju propagáciu na post generálneho sekretára. A zakázal svojmu, už vtedajšiemu novinárskemu „bratovi“ Runákovi uverejniť akýkoľvek iný článok druhých kandidátov až do volieb. Tomu Runákovi, na ktorého pred plnou šatňou reprezentantov „kydal rok pred tým hnoj“ a zakazoval im dávať mu rozhovory, dokonca vybavoval, aby mu nebola pridelená akreditácia pre MS v Pardubiciach, čo sa mu nepodarilo. Pokračovalo to aj na samotných voľbách, ktoré podľa môjho skromného názoru neboli s kostolným poriadkom. Jednak kôli veciam pred nimi a po druhé aj kôli tomu, že v hlasovacej urne boli vhodené hlasovacie lístky už tri hodiny pred tým, ako bola vôbec zvolená volebná komisia.  Navyše, s pánom Szarazom sme ako marketing mali časté názorové konflikty, nie však kôli môjmu vyslovenie osobnému konfliktu voči nemu ako osobe, ale kôli tomu, že zasahoval do vecí, do ktorých nemal, veciam nerozumie a rozhoduje o nich tendenčne vo vlastný prospech. Najväčší spor som s ním mal kôli jeho zasahovaniu do kontumácie v zápase Jokerit – Kežmarok, kde došlo k úderu rozhodcu a zápas nebol dohratý. On sa zo svojej pozície 8 funkcií začal starať aj do rozhodnutia ŠTK a to už nám pretiekol kalich trpezlivosti. Vtedy to všetci podceňovali a vrátilo sa im to vo finále. Bez toho , aby som akokoľvek znižoval zaslúžený titul pre Vrútky poviem, že on zničil celé finále a všetku snahu tých vynikajúcich hráčov v ňom a rovnako tak aj snahu nášho marketingu.  Svojim konaním pred posledným zápasom a počas neho, postavil celú HEL na hlavu. Následne si ho ale ľudia zvolili vo voľbách, tak asi je všetko v poriadku. Vlastne nie, nič nie je v poriadku. Ani samotné voľby neboli pravdepodobne v poriadku Bolo tak niekoľko hrubých prešľapov.  Ja sa s týmto neviem stotožniť . Ako aj s tým, ako SHBU nemá záujem o Extraligu, Im len vyhovuje, že sa liga hrá a že si môžu zobrať našich hráčov a vyhrať si s nimi titul na majstrovstvách sveta a potom sa chváliť. Hlavne, že peniažky tečú do Únie od klubov aj od ministerstva školstva.  „Ostatné“ ich nezaujíma. Neviem pred týmito vecami zatvárať oči. Bol som pri mnohých výkonných výboroch a operatívnych schôdzach od nástupu pána Szaraza do čela SHBÚ. Videl som ako to všetko „funguje“. Absolvoval som niekoľko schôdzí s klubmi HEL, kde som z pozície šéfa marketingu chcel riešiť s klubmi veci konštruktívne, robiť zmeny k lepšiemu, inovovať veci v lige, meniť myslenie ľudí. On to nikdy nedopustil. A následne projekt HEL vždy kritizoval a snažil sa ho zrušiť. Dokonca hanil aj produkty našich marketingových partnerov. A to verejne. A neprávom. V januári 2018 som prezentoval pred klubmi HEL moju snahu o vytvorenie silnej marketingovej spolupráce medzi HEL a Slovenským zväzom ľadového hokeja. Prišlo mi to ako veľmi dobrá príležitosť posunúť celý projekt dopredu. Vedeniu hokeja sa to páčilo. Nie však pánovi Szarazovi, ktorí ma pred všetkými klubmi obvinil z toho, ako som si také niečo mohol dovoliť, veď som „len“ šéf marketingu HEL…. To, o čo mu ide, mi bolo jasné hneď. Nemal by kontrolu nad finančnými tokmi a to je pre neho problém. Toto bol aj jeho hlavný problém v projekte HEL. Stále dookola omieľal jedno a to isté, že peniaze od partnerov musia ísť na účet SHBÚ. Prečo by mali? Nevidel som na to najmenší dôvod. Totiž,  v čase keď sa robila zmluva medzi klubmi a spoločnosťou AASM, operoval pán Szaraz informáciou, že SHBÚ je v takom stave, že nemôže garantovať nič. Bola bez koruny a reálne jej hrozili aj exekúcie. Ja som zabezpečil plynulý chod financií a materiálu a bol som garantom serióznosti. Už som sa totiž poučil z minulosti, že jedine vtedy môžem za niečo zodpovedať, keď mám nad vecou 100% kontrolu.  Toto som si presadil a kluby s tým súhlasili. Keď pán Szaraz videl, že proti môjmu vzťahu s klubmi nezmôže nič, išiel na to z opačnej strany. Dostal sa do čela Únie, a začal sa tváriť ako môj šéf. Zabudol a zabúda však na fakt, že zmluva medzi AASM a SHBÚ bola robená len ako formálna zmluva na základe toho, že to chceli kluby. Kluby takmer jednohlasne súhlasili s projektom HEL. A do dnešného dňa nehlasovali za zrušenie projektu. Neviem teda na základe čoho sa pokúša SHBÚ odstúpiť od marketingovej zmluvy s AASM. Je síce pekné, že niečo napíšete a pošlete všetkým, aby si to prečítali. ale každý kto má len základné právne vedomie musí vedieť, že kde je A, je aj B. AASM plnilo a plní marketingovú zmluvu do bodky. Hoci máme veľké výhrady voči nečinnosti SHBÚ pri organizovaní ligy, hoci kluby sú nám dlžné vyše 7 500, -Euro a my sme mali možnosť z takéhoto dôvodu od zmluvy odstúpiť, nikdy sme nikoho ani nenaháňali, ani netlačili do toho, že musí platiť za naše služby v tom, či onom termíne. My proste budujeme tento projekt v prospech hokejbalu, klubov a fanúšikov tohto šprotu a rešpektujeme situáciu klubov a vždy sme sa s každým okrem pána Szaraza a jeho SHBU dohodli na všetkom v priateľskom tóne. Našou jedinou a prvoradou snahou bolo a je budovať projekt ligy HEL a rozvíjať ho v prospech celej hokejbalovej komunity. A to sa nám aj náramne darilo. Od istého času sme však museli prestať informovať o tom, s kým rokujeme a akých partnerov oslovujeme. Pretože sa nám stávalo to, že určití ľudia sa snažili využiť svoje kontakty v náš neprospech. Jasný príklad je aj naše rokovanie so SZĽH. Absolvoval som 6-7 stretnutí s veľmi korektnými ľuďmi, ktorými sú pán prezident SZĽH Martin Kohút a následne pán riaditeľ marketingu Janček. Za dvadsať minút sme si povedali, čo by som od nich chcel, akú formu spolupráce by som uvítal a do pol hodiny sme sa zhodli na tom, že je to fantastická myšlienka. Ako som už napísal, pán Szaraz sa proti tomuto ostro ohradil hneď ako som to prezentoval na schôdzi klubov v januári, kde boli takmer všetky kluby prítomné. Už na prvých stretnutiach mi šéf marketingu SZĽH povedal, že by mali záujem aj o pomoc pri organizovaní MS v hokejbale. Ja som povedal, že je to fajn, ale to nie je moja kompetencia. Mojou jedinou a hlavnou snahou bolo a je zabezpečiť financovanie a chod projektu HEL. Preto som na SZĽH prišiel a preto som chcel spoluprácu uzatvoriť.  A dnes? Pán Szaraz po voľbách vo veľkom rokuje so SZĽH o spolupráci pri organizovaní MS. Čiže pravda je taká, že peniaze, ktoré mali ísť na rozvoj  HEL a klubov, ktoré tvoria celý vrcholový hokejbal, budú pohltené Úniou a ich nezmyselnými majstrovstvami sveta. A nám je jasné o čo tu zase ide. Pán Szaraz veľmi rýchlo zistil, že MS nevyfinancuje. Pretože ak by tak veľmi chcel spolupracovať so SZĽH, bol by tak urobil hneď. Najprv si ale nechal čas, aby skúsil, či veci dostane pod svoju kontrolu. A keď to nejde, už mu je dobré aj SZĽH. Ale to je veľmi zlý začiatok spolupráce a ja v tom nevidím čestný úmysel. Hlavne nie preto, lebo som už niekoľkokrát videl ako sa po cudzom chrbte driapal hore, lenže keď zacítil silnú pôdu pod nohami a snažil sa chytiť opraty vecí do svojich rúk, vždy sa všetko skomplikovalo a veci nedopadli dobre. A čo myslíte, kto bol vždy na vine? Vždy ten druhý. Raz to bol ten, potom onen, potom keď už „vinníka“ zase potreboval tak ho opäť využíval, raz mu bol dobrý pán XY, lebo mal super nápady, ale keď sa zrealizovali a dala sa žať sláva, tak menovaného diskreditoval a tak ďalej. Teraz je na rade už rok projekt HEL a jeho marketingový šéf.  Lebo projekt HEL je nebezpečný, pretože má tendenciu byť úspešný. Vidíte? Takto to tu funguje.  Ale už je čas povedať dosť.  Stačilo!

Čo myslíte pod pojmom „ostatné ich nezaujíma“?

Napríklad pána MIhála, šéfa ŠTK , som nevidel 8 rokov na ligovom zápase. Je to veľmi čudné, ale je to fakt. On nevie nič o tom, aké je hrať ligu v mínus 18 stupňoch Celzia v kuklou na hlave. Áno dobre počujete. Toto sa deje a nikoho na Únií to nezaujíma. Pre nich je to len jeden zápas, ktorý je lepší odohratý ako neodohratý.   Za to ak sa jedná o odkladanie zápasov pre „spriatelené“ kluby SHBU, .tam dohoda je možná vždy. Dokonca aj keď už majú odložené 2 zápasy, tak sa im vyhovelo. Celé leto sa HEL neprikladá zo strany únie žiadna vážnosť. Oznámi sa len kto kde a kedy bude hrať a to je všetko. Chôdze klubov sú úplne zbytočné, nebodaj by ste navrhli nejakú  inováciu, to by bolo hrozné. Napríklad pred minulou sezónou sa mali zaviesť licenčné podmienky. Niečo sa napísalo, potom jeden dva kluby povedali, že to nepodpíšu a bolo hotovo. Viac to nikoho nezaujímalo. Takto to bolo aj s projektom HEL. Pán Szaraz neustále dával hlasovať o pokračovaní a nepokračovaní projektu. o tom , či kluby budú alebo nebudú platiť. Naposledy v Martine to otvoril zase a vyrukoval s tým, že nech kluby nedoplatia ani dlhy, ktoré majú. Nikto to neodhlasoval, ale on si to do zápisnice dal ako odhlasované. A takto to celé funguje. Nehovoriac o tom, v akom stave sú každý rok rozhodcovia a že 3 dni pred minulou sezónou nebola s nimi uzatvorená zo strany únie dohoda o vyplácaní, na základe čoho chceli štrajkovať. Ďalšou vecou je stav klubov a infraštruktúry. SHBU nepomáha klubom nijako. A štadióny, na ktorých sa hrá sú aj so zázemím v dezolátnom stave. Napríklad teraz nemáme v Bratislave ani jedno extraligové ihrisko. My, ako Jokerit Petržalka, nemáme do dnešného dňa uzatvorenú zmluvu o prenájme ihriska s Ružinovskou mestskou časťou . A je týždeň do ligy. Sme vyslovene daní napospas rozhodnutiu mestskej časti. Myslíte, že na únií to niekoho trápi? Nikoho to nezaujíma. Potom sa pýtam, je toto rozvoj hokejbalu? Takto sa stará o najlepšiu ligu sveta ? My sme z pozície marketingu konali veľa vecí v prospech klubov. Pravidelne sme s klubmi hovorili, mal som záujem na tom, aby sa kluby cítili v lige komfortne. Investovali sme do kopy dizajnov a finančne sme zastrešili aj finále HEL a jej rozhodujúci zápas. Myslíte si, že ten baner pre víťaza platila únia? Alebo tričká pre víťazov HEL? Ste na veľkom omyle. Vo finálovom týždni ako aj celý rok pred tým sme od predstaviteľov únie nemali ani jeden telefonát. Napriek tomu, že na rok 2017 dali do rozpočtu únie na položku marketing 12 000 Euro, HEL z nich nevidela ani cent. Únia dokonca nechcela dať cenu ani pre víťaza základnej časti HEL. Čo sme mi považovali za povinnosť. Považská Bystrica hrala celú sezónu fantastický hokejbal, a riaditeľ ŠTK mi v telefóne povie, že na čo by sa kupovala cena pre víťaza základnej časti, veď sa to nikdy nerobilo. OK, povedal som si, my to zatiahneme, ja som kúpil individuálne ceny pre hráčov a Dominik Vároš sa ponúkol, že kúpi cenu pre mužstvo, Dal urobiť krásny veľký strieborný tanier, reprezentatívny s gravírovaným logom HEL. Odozva pána Szaraza ? „Toto nemôžete odovzdať , lebo tam nie je logo Únie“….. Nemôžem už ďalej o tom ani písať, lebo sa mi chce zvracať. 

Čo všetko ste v rámci marketingu a projektu HEL robili?

Bolo toho veľmi veľa. Mali sme na to tím ľudí Oduševnených ľudí. Musím povedať , že sa nám aj darilo. Išli sme časovo nad plán. Rátali sme s tým, že reálnych partnerov začneme nosiť až v treťom roku ale dokázali sme otvoriť pekné projekty s Bauerom aj Tissotom a črtali sa mnohé iné. Riešili sme médiá, vzniklo nové logo, názov, identita, etablovali sme to všetko v pomerne krátkom čase, mysleli sme aj na hráčov aby mali motiváciu, vynikajúca bola spolupráca s TV213 v prvom roku, Aďa Hosťovecká, René Štern a neskôr Lenka Slaná a celý ich tím, to sú skvelí ľudia a som naozaj rád, že som ich spoznal.  Oni urobili pre propagáciu hokejbalu veľkú prácu. Boli sme v dennom kontakte, riešili sme ako sa len dalo aby sme mohli zaradiť HEL do vysielania.  Neskôr sme našli výbornú podporu v TA 3 a ďalších médiách. Toto všetko sa dobre odrážalo aj na ochote partnerov baviť sa s nami. Prirátajte si štatistiky, stretnutia s ľuďmi, dizajny, správu webu a facebooku, tvorby videí pre TA3 a mnoho ďalších , tak potrebných marketingových aktivít. Samozrejme hlavným cieľom bolo zlepšiť financovanie klubov. Všetci sme však vedeli, že to nepôjde za pol roka.  A v podstate sme to všetci aj chápali, Jediný to nepochopil pán, ktorý pre to všetko nič nikdy neurobil a ten pán sa volá Július Szaraz. On všetku našu prácu od začiatku kritizoval. Je to zvláštne , pretože naša práca vykazuje výsledky. Pozitívne výsledky. Za to jeho práca v hokejbale vykazuje len katastrofy. Počnúc jeho krátkou anabázou v Seneckej lige, ktorá pod jeho krátkym vedením išla prudko z kopca, pokračovanie to malo v najúspešnejšom slovenskom klube ŠHBK Ružinov, ktorý sa pod jeho vedením nedostal ani do Play off a teraz to pokračuje v jeho práci pre slovenský hokejbal, keď ideme opäť prudko z kopca. Naše mládežnícke reprezentácie na posledných MS nevyhrali ani jedno zlato, dotácia od Ministerstva školstva sa nám znížila o vyše 100 000 Euro, vzťahy medzi členmi SHBU sú na prudkom bode mrazu, dokonca si dovolím povedať , že rozdelil republiku na východ a západ, Bratislava prišla o hlavné ihrisko pre HEL a teraz sa dovršujú jeho snahy o zrušenie projektu HEL. Čo je úplne najhoršie je, že nás čakajú majstrovstvá sveta. Tie považujem za úplne zle načasované a sú v tejto situácií totálnym nezmyslom a sú účelovo dané do metropoly východu. Ich  odhadovaný rozpočet bol vyčíslený na rade na 475 000 Euro.  Únia má na celý rok celkový rozpočet 198 000….. každému súdnemu človeku tie čísla nesedia . Ak by sa aj peniaze zohnali, dajú sa investovať do 100 zmysluplnejších projektov na rozvoj slovenského hokejbalu a  nie na týždňový hobby turnaj krajín ako Pakistan a Portugalsko, ktoré to majú ako hobby a hrajú za nich Kanaďania. V čom spočíva logika tohto plytvania peniazmi zo strany SHBÚ? Dáme kopu peňazí na usporiadanie týždňových MS a potom nebudeme mať na čom hrať ligu. To mi pripadá ako keby ste celý rok s Vašou rodinou hladovali, potom by Vám sociálka darovala 3000 Euro , Vy by ste sa vybrali s rodinou na Cyprus na dovolenku a keď by ste sa po týždni vrátili, zase by ste hladovali…. Trošku zvláštna koncepcia, uznajte sami…..

198 000 dostala Únia od štátu. Koľko z toho dostal projekt HEL?

NIČ.  HEL dostala 0,- Euro. Všetko si kluby platia sami. Liga je ligou Únie. marketing robí AASM. Ale platia za neho kluby. Kluby platia Únií aj nemalé poplatky, ročne okolo  2000 Euro na klub. Únia im tieto peniaze vracia v poplatkoch na rozhodcov. Únia teda nedáva do HEL nič.  Úniu zaujímajú výlety. Výlety rôznych reprezentácií, kde idú rôzni, Únií blízki ľudia na výlet, to je ich priorita. Tam tečú desiatky a  stovky tisíc.  Hlavne, že tečú. Na podporu najlepšej ligy sveta však netečú. Na čo ? Veď kluby si vystačia samé. To je ich politika. My vychováme hráčov, oni ich použijú a vyhrajú MS a potom utekajú pýtať na Ministerstvo dotáciu. Živo mám v pamäti ako skákali s exministrom školstva. Čoskoro však doskákali. A to doslovne. Sľuby ostali sľubmi a ide sa ďalej. Chlapci za titul nedostali ani cent. Hlavne , že výkonný výbor SHBÚ si priznal finančné náhrady. Veď predsa oni sú tí dôležití. Čo tam po Titkovi, Božikovi, Minárikovi a spol…. pán Szaraz vždy nájde cestu, ako sa vyhovoriť. Raz je na vine pán X, potom pán Y, potom vláda, ktorá odvolá ministra, potom nová ministerka školstva a tak ďalej. 

 Ako to s tou dotáciou teda je? 

S dotáciou je to tak, že je poukázaná v prospech SHBU na rozvoj neuznaného športu hokejbalu. Nikto neobmedzuje nikoho v tom čo si pod tým pojmom predstaví. Podľa mojich informácií má SHBU dosť voľné ruky na to, aby finančne, a to aj výrazne, podporila aj HEL alebo iné projekty. Dotačná zmluva je každému prístupná v registri zmlúv. Je v nej obmedzenie vo výške maximálne 15 % použitia na administratívu. Každý si ju môže nájsť a prečítať. SHBU si ju roky vykladá po svojom, tak ako jej vyhovuje. Všetko ide v zabehnutom režime. Nemáme, nedáme, nič nepýtajte, ale makajte, aby sme sa my mali dobre. A hlavne mlčte. Lebo ak  niečo poviete, môže to byť zle pre celý hokejbal a čo potom?. Akurát sa nerátalo s jedným. A to, že sú ľudia, ktorým už pretiekol kalich trpezlivosti. Ja patrím medzi nich. 

Ako ale ďalej. Liga sa blíži… čo robiť? 

Túto otázku som dostal v rovnakom znení od troch majiteľov klubov včera. Odpoveď je, že pre túto Úniu a toto vedenie sa neoplatí robiť už nič. Liga musí ísť svojou cestou. Ideálne by bolo, ak by sa ani nezačala. Neviem to síce ovplyvniť, ale kluby by sa mali nad sebou zamyslieť a pozrieť sa pravde do očí. Keď tak urobia, zistia, že za  3 roky tu nemusí byť žiadna liga. Dvíham veľký varovný prst a nikto by to nemal brať na ľahkú váhu. Ja osobne som sa včera, po tom , čo sa stalo, rozhodol ísť úplne vlastnou cestou. Diskutujeme s ľuďmi a máme na to taký názor, že nechcem byť súčasťou tohto bahna. Prečo aj ? Nič nám to neprináša, iba problémy a kazí nám to už aj chuť z účasti HEL. V máji budúceho roku oslávime 20. výročie vzniku klubu Jokerit Petržalka, mali by sme sa tešiť ale opak je pravdou. Zvažujem a to hovorím úplne otvorene, aj odstúpenie z ligy. Práve kôli tomu, čo sa v nej deje, kôli tomu , čo sa stalo v minuloročnom ročníku, vo finále, a kôli všetkým tým intrigám zo strany Únie voči nám. Áno, píšem Únie, pretože pán Szaraz je Únia. A rád by som pripomenul všetkým, ktorí tam majú funkcie, že jeho rozhodnutia budú aj ich zodpovednosťou. Pokiaľ tam bude tento človek, nevidím budúcnosť tohto športu ružovo. Je mi ľúto, že to musím takto napísať. Preto sa pravdepodobne aj ako klub zariadime inak. Ja som mal o lige, jej budovaní a tvorbe a napredovaní, úplne in predstavy. Opak je však pravdou. SHBU nerobí pre rozvoj tejto ligy nič. Preto treba ísť vlastnou cestou a nechať Úniu žiť a dožiť. Mám na život taký názor, že je spravodlivý. A podľa toho sa oddelia aj zrná od pliev. Je to normálny proces, ktorý je v živote bežný. Čo kto zasadil, to bude žať. Keď sejú vietor, zožnú búrku. Tak to bude a možno už aj je. 

Ako to všetko ale vnímajú kluby HEL?

Neviem. Popravde ma to ani nezaujíma. Ja som inicioval veľa stretnutí, písal som veľa emailov, teraz už nastal čas, aby sa konalo. Ak klubom nevadí tento stav, ak im nevadí, že dva roky platili za niečo, čo teraz niekto ukradne, ak im nevadí, že AASM dala do projektu celé know how, ktoré oni zaplatili a teraz si ho pán  Szaraz chce zobrať pre seba a jeho Úniu, potom to nevadí ani mne. Ak im to vadí, budem prvý, ktorí ich podporí.  Keď raz máte niečo v hlave a veríte tomu, potom Vás nemôže nik a nič zastaviť. Ja projektu HEL verím a viem, že on si svoju cestu nájde. Jeho spojenie s úniou a ľuďmi, ktorí to momentálne riadia, ale nevidím reálne. Neviem ako si teraz nazvú ligu, HEL to ale určite nebude, pokiaľ to nebude pod správou AASM. Na to nemajú právo. Všetky marketingové práva na ich ligu vlastní ešte na  budúci rok AASM. To , že si vymysleli nejaké vykonštruované  odstúpenie od zmluvy ešte nič neznamená. Toto by si mali uvedomiť aj kluby.  Realita je totiž taká, že niekto tu hrá za peniaze klubov veľa muziky. Iniciatíva na riešenie tejto situácie však musí vyjsť od klubov. Preto tvrdím, že liga by sa nemala začať. Ak začne bude to veľmi zlé znamenie. Potom si vlastne každý môže robiť , čo sa mu zachce. Opakujem, ak sa nič do ligy neudeje, zvážime zotrvanie v takto zvláštnej súťaži. Pretože kde neplatia pravidlá, tam nemá zmysel byť. Ak raz SHBU nerešpektuje zmluvu s AASM, potom rovnako nemusí rešpektovať žiadne iné dohody v budúcnosti a to je veľmi nebezpečné. Je tu ešte oveľa väčší problém pre úniu a to sú platné zmluvy s partnermi. Tí neradi vidia problémy tohto tipu a za ich plnenia treba robiť aj protiplnenia. Kto ich bude robiť ak sa naplní odstúpenie od zmluvy, respektíve opýtam sa inak, ak príde k porušenie zmlúv zo strany SHBU, vrátia kluby peniaze a materiálne veci? Až potom asi zistia, čo dostali…..

Čo teda povedať na záver? 

Ani neviem. Od hokejbalu odišlo veľa mojich dobrých známych, nemajú už žalúdok na pomery v SHBU. Ako som povedal, treba sa vydať vlastnou cestou. Každý má oči, uši, aj vlastný rozum. Každý si musí sám zvážiť súčasný stav.  Ako som povedal. život všetko vyrieši. Ja verím, že v prospech hokejbalu. Niekedy však netreba sedieť zo založenými rukami a len čakať. V živote sú také i onaké časy, ale teraz treba konať. Pretože je o minútu dvanásť a potom už nebude nič. Žiadna sláva, žiadne medaile. Ostanú len oči pre plač. Neviem, či je toto koniec. Z právneho hľadiska je SHBU a jej predstavitelia úplne mimo. Celé ich odstúpenie od zmluvy je smiešny akt neznalosti základného práva. Potom je tou druhé hľadisko, či sa mi chce vôbec takýmito vecami zaoberať. Intrigy, osočovanie a podobné praktiky, na to ja moc nie som a v SHBÚ je to na dennom poriadku. Ten kolotoč „zaručených“ informácií, ktoré mi denne prichádzajú by znechutil každého. O to asi aj ide. Znechutiť všetkých aby všetci dali od všetkého ruky preč, aby sa nestarali, toto je zmyslom tejto politiky. Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí pracovali v projekte, ale najmä fanúšikom. Mali sme a máme, veľmi dobré odozvy na veľa vecí z projektu, vždy sme chceli projekt robiť pre ľudí a otvoriť ho ľuďom, priniesť ceny pre fanúšikov, pre hráčov, pretože títo si ich zaslúžia najviac. Chcel by som povzbudiť majiteľov klubov, aby neboli ľahostajní, aby premýšľali nad tým, čo sa deje a nepozerali na veci cez peniaze, pretože hokejbal je preto krásny, lebo sa nerobí pre peniaze. Neviem, čo prinesú nasledujúce dni. Kluby by však mali sadnúť a rokovať. Nemali by byť bábkami v rukách SHBÚ. Za posledný rok sa udialo toľko zlých vecí, že treba začať konať. Nie sedieť so založenými rukami. Nemáme ihriská,  nemáme mládež, nemáme povrchy, nemáme peniaze, nemáme koncepciu, nemáme víziu. jediné čo máme je projekt HEL a ten sa snaží SHBÚ zrušiť. Má to logiku? Odpoveď nech si dá každý sám.

Zároveň sa chcem všetkým fanúšikom hokejbalu a HEL ospravedlniť za to, že dočasne, a možno aj navždy, prerušujeme všetku mediálnu činnosť na facebooku, aj na stránke www.hokejbalextraliga.sk. Pretože pokiaľ sa v hokejbale dejú takéto veci, nebudeme sa tváriť, že je všetko OK. Vôbec nič nie je v poriadku a svojou nečinnosťou chceme na tento fakt poukázať. Celý projekt totiž ťaháme už dva roky za úplného nezáujmu a absolútnej nepodpory zo strany SHBÚ. Zároveň tvrdíme, že SHBÚ odstúpila od zmluvy s AASM neoprávnene a bezdôvodne. Chápeme veľký rozruch v radoch jej vedenia, pretože krutá pravda sa počúva veľmi ťažko. Najmä ak znamená možný blížiaci sa pád. 

S úctou a pozdravom, 

Marketing HEL